اطلاعیه مهم درخصوص رفع نقص مدارک ثبت نامی

اطلاعیه مهم درخصوص رفع نقص مدارک ثبت نامی

بسمه تعالی
اطلاعیه مهم درخصوص رفع نقص مدارک ثبت نامی

دانشجویان شاغل به تحصیلی که طبق دستورالعمل های سازمان سنجش آموزش کشور،موفق به رفع نقص مدارک ثبت نامی (معافیت تحصیلی، گواهی موقت یا اصل مدرک تحصیلی مقطع قبلی) نشده اند، لازم است در اسرع وقت حداکثر تا قبل از شروع انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی 1403-1402(18 شهریور 1402) نسبت به رفع نقص مدارک تحصیلی خود اقدام نمایند تا در روند تحصیل آنها مشکل جدی ایجاد نشود.