تماس با ما

آدرس:
بلوار اشرفی اصفهانی - نرسیده به پل اتوبان همت - خیابان شهید قموشی - خیابان بهار - دانشگاه علم و فرهنگ

 • صندوق پستی:‌ ۸۷۱-۱۳۱۴۵
 • کدپستی: ۱۴۶۱۹۶۸۱۵۱
 • نمابر: ۴۴۲۱۴۷۵۰
 • پست الکترونیکی:info@usc.ac.ir
تلفن های گویای دانشگاه:
 • 5 - 44238171
 • 44 - 44252040  
 • 44214713--44214777--44214728
 • 46142149--46142312--46142372

      

شماره تلفن های داخلی و مستقیم دانشگاه علم و فرهنگ

حوزه ریاست
واحد سازمانی نام مسئول داخلی
ریاست دکتر مهدی باصولی 310
مشاور عالی رئیس آقای علیزاده 240
مشاور رئيس و مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شكايات بهنام چهارلنگ 293
مسئول دفتر حوزه رياست خانم‌ پورصدوقیان 391
کارشناس آقای غزنوی 310
مدیر کل حراست ادره حراست 377
کارشناس حراست اداره  حراست 378
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی برادران ورودی شمالی 455
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی خواهران ورودی شمالی 456
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی برادران ورودی غربی 207
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی خواهران ورودی غربی 208
اطلاعات و نگهبانی اطلاعات و نگهبانی پارکینگ 701
سالن‌های همایش بین الملل آقایان فرجی  246
مدیرکل روابط عمومی آقای خادم 291
کارشناس مسئول امور روابط عمومی آقای اسلامی 292
کارشناس صمعی بصری آقای صارمی نیا 251
مدير مرکز فناوری اطلاعات آقای هادی خادمی 388
كارشناس شبكه و توسعه زيرساخت آقای فرحزادی 400
كارشناس پشتيباني فني 230
كارشناس پشتيباني فني(امور تریبون‌ها و پروژکتورها) آقای جهانگیری 411
كارشناس مسئول پشتيباني فني-
امور سایت های کامپیوتری
آقای میلانی 229
كارشناس مسئول يادگيري الكترونيكي خانم کلهری 319
معاونت پشتیبانی
معاون پشتیبانی اقای تقوی 202
مسئول دفتر آقای شهبازی 202
عامل ناظر و مدیر کل امور مالی خانم خوشکام 241
مدير كل توسعه منابع انساني خانم کلاهی 362
مدير كل نگهداشت و توسعه رفاه سرمايه انساني خانم آخرتی 218
مسئول اداره كارگزيني ورفاه خانم سیدزاده -خانم آمره ئی 219
مدير كل فني و نظارت بر طرح هاي عمرانی آقای نظام دوست 382
کمک کارشناس حسابداری آقا اخگری 220
رفاه کارکنان خانم آمره ئی 247
مسئول اداره دفتر داري و تهيه صورتهاي مالي مياندوره اي آقای رفعتی 206
جمعدار اموال- انبار آقای فرجی 246
کارشناس حسابداری آقای آقا محمد صادق 203
دبیرخانه آقای بردبار 221
رفاه آقای اکبری 213
مسئول اداره خدمات عمومی آقای حسینی 210
تأسیسات آقایان پورسیداحمد - اسماعیلی 211
حسابداری دانشجویی آقای طریقت 462
معاونت آموزشی
معاون آموزشی و تحصیلات تكمیلی آقای نجارزاده 354
دفتر معاونت خانم خرمی 354
مدیر آموزش آقای مهرجردی 342
مدیر نظارت و سنجش آقای رضایی 344
اداره نظارت و سنجش آقای جعفرپسند 349
مسئول اداري كارگروه توانايي علمي خانم خسروی 360
اداره برنامه‌ریزی آموزشی آقای پادیاب 345
اداره پذیرش و نظام وظیفه آقای رنجبر 481
کارشناس اداره برنامه ریزی آموزشی خانم ستار 348
مسئول اداره دانش آموختگان آقای اكبردوست 480
کارشناس اداره دانش آموختگان خانم حسن زادگان 480
مسئول اداره تحصیلات تکمیلی خانم ملکی 350
مسئول اداره توسعه فناوری آموزشی آقای پورشاطری 346
مسئول بایگانی خانم هرمزی 470
کارشناس اداره نظارت و سنجش خانم امیدوارطهرانی 266
متصدي امور كلاسها-ساختمان علم آقاي قيصرپور 403
متصدي امور كلاسها-ساختمان فرهنگ آقای فرامرزی 331
مسئول اداره خدمات آموزشي دانشگاه-پیشخوان
(حسابداری،مدیریت‌فرهنگی‌وبازرگانی،زیست،گردشگری)
خانم حسینیان 459
كارشناس آموزش-پیشخوان آقای عباسی 466
كارشناس آموزش-پیشخوان
(کامپیوتر،روان‌شناسی،حقوق،معماری داخلی)
خانم مرادی 467
كارشناس آموزش-پیشخوان
(طراحی پارچه‌ولباس،ارتباط تصویری،هنر اسلامی،معماری،عمران)
خانم پورحسین 464
كارشناس آموزش-پیشخوان
(مدیریت‌صنعتی،برق،مکانیک،صنایع؛ایمنی،آمار)
خانم نجابتیان 460
معاونت پژوهشی
معاون پژوهشی و فناوری آقاي سعداله 270
کارشناس پیگیری و هماهنگی  آقای واعظ پور 317
مدیر امور پژوهشی و کارآفرینی آقای شایگان فرد 351
مدیر منابع علمی و اطلاع­ رسانی آقای رضوانیان 507
مسئول اداره مجامع،همکاریهای علمی و ارتباط با صنعت آقای حاج خان میرزایی صراف 353
مدير اداره علم سنجي و آثار علمي آقای حافظی 361
مدير اداره راهبردي و اجرايي پژوهشي خانم زارع 387
مدیر اداره کتابخانه و اسناد علمی آقای احمدی میرقائد 406
كارشناس مسئول كتابخانه و اسناد علمي خانم بهرام‌آبادی 408
معاونت دانشجویی- فرهنگی
معاون دانشجویی- فرهنگی آقای جهانیان 337
كارشناس فرهنگی خانم بیات 239
مدیر کل امور دانشجويي خانم نجفی 233
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی آقای عمویی 273
مسئول دبيرخانه مشترك كميسيون بررسي موارد خاص آقای خلیلی 238
مسئول اداره رفاه و خدمات دانشجویی آقای حبیبی 368
مسئول اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر آقای آقاطاهر 237
اداره امور تربیت بدنی آقای شفاعتی 759
کانون فرهنگی -هنری انجمن های علمی دانشجویی آقای آقاطاهر 371
مرکز بهداشت و درمان و مرکز مشاوره خانم تورچی 475
سالن ورزشی آقای حسینی نصب 759
دانشکده هنر
رییس دانشکده هنر آقای نامداری 280
معاون آموزشی دانشکده-مدیر گروه هنر اسلامی و نقاشی ایران مقطع کارشناسی- مدیر گروه هنر اسلامی مقطع ارشد خانم رضوی 285
آموزش دانشکده خانم قبادی-خانم کوچکی 282
مدیر گروه مهندس معماری آقای مشهدی 255
مدیر گروه گرافیک آقای نجم‌الدین 376
مدیر گروه نقاشی آقای میرزایی‌مهر 227
مدیر گروه پژوهش هنر آقای نامجو 225
مدیر گروه طراحی پارچه و لباس خانم کیاوش 286
عضو هیأت علمی معماری آقای حبیبی 259
عضو هیأت علمی طراحی پارچه و لباس خانم قاسمیان 323
عضو هیأت علمی طراحی پارچه و لباس خانم فضل وزیری 261
عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری خانم حسین نژاد 243
عضو هیأت علمی نقاشی آقای علی محمدی اردکانی 374
کارگاه‌های طراحی لباس(دوخت و بافت) خانم نجفی 216
 اتاق تجهیزات دانشکده آقای امیری 281
کارگاه‌های دانشکده هنر و معماری آقای خوبی نژاد 272
دانشکده فنی- مهندسی
رییس دانشکده فنی و مهندسی آقای نیکخو 503
معاون آموزش، تحصيلات تكميلي و پژوهشي دانشكده فنی و مهندسی آقای آراسته 502
مسئول دفتر دانشكده فنی و مهندسی خانم‌ داغستانی 501
مسئول خدمات آموزشی دانشکده فنی و مهندسی خانم واحدی 516
مدیر گروه مهندسی عمران کارشناسی ارشد و دکتری گرایش سازه آقای پرستش 515
مدیر گروه مهندسی عمران کارشناسی ارشد- گرایش زلزله آقای نیكخو 511
مدیر گروه کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه های هیدرولیک آقای بهرنگی 524
مدیرگروه کارشناسی ارشد عمران - ژئوتکنیک آقای کیهانی 526
مدیر گروه کارشناسی عمران آقای شهبازی رازلیقی 512
عضو هیات علمی گروه عمران آقای رضوی طباطبایی 525
عضو هیات علمی عمران آقای حسینی 526
مدیر گروه برق و الكترونیك خانم اخوت 523
مدیر گروه کارشناسی ارشد الکترونیک دیجیتال آقای رضایی 504-344
مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-گرایش طراحی کاربردی آقای سعداله 518-618
مدیر گروه کارشناسی مکانیک آقای رضویی 510
مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- گرایش  تجارت الکترونیک و  مهندسی کامپیوتر دکتری - گرایش نرم افزار آقای شایگان فرد 351
مدیر گروه کارشناسی مهندسی کامپیوتر و کارشناسی ناپیوسته-کارشناسی علوم داده -کارشناسی ارشد علوم داده خانم طباطبایی 506
مدير گروه‏ کارشناسی ارشد مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار آقاي رضوانيان 507
مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع –گرایش مدیریت مهندسی آقای جعفری 509-616
مدیر گروه کارشناسی مهندسی ایمنی - مدیر گروه کارشناسی ارشد رشته (Hse) و مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش لجستیک آقای حسن زاده(خانم حسنی) 521-514
مدیر گروه کارشناسی مهندسی صنایع - مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری صنایع گرایش بهینه سازی   آقای سجادی فر 505
مدير گروه  كارشناسي ارشد مهندسی عمران گرایش مديريت ساخت آقای میرمعزی 513
مدیر گروه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های مالی آقای خاکزار 504
مدیر گروه کارشناسی  گروه آمار آقای عرفانیان-خانم محمودی 527-236
عضو هیات علمی گروه ریاضی آقای رحمانی 517
عضو هیات علمی گروه عمران آقای آقابابایی 508
آزمایشگاه خاک- بتن آقای کوخایی 754
کارگاه تراشکاری آقای اوجی 756
آزمایشگاه فیزیک خانم شهبازی 757
آزمایشگاه کامپیوتر آقای سلیمانی 755
دانشکده علوم انسانی
رییس دانشکده علوم انسانی آقای کچوئی 553
دفتر دانشکده آقای کیوان 554
معاون دانشکده خانم آقاکاظم شیرازی 564
آموزش دانشكده خانم‌ سعیدی 552
مدیر گروه کارشناسی و ارشد حسابداری خانم آقاکاظم شیرازی 564
عضو هیات علمی حسابداری خانم کامران 545
عضو هیات علمی مدیریت مالی آقای الیاسی 586
مدیر گروه مدیریت صنعتی و بازرگانی آقای اخوان انوری 558
مدیر گروه ارشد تربیتی آقای بیجندی 544
مدیر گروه مدیریت کسب و کار آقای اهدایی 542
مدیر گروه مدیریت رسانه‌های ورزشی آقای احمدی 556
عضو هیأت علمی مدیریت فرهنگی آقای شوشتری 550
عضوهیأت علمی مدیریت فرهنگی آقای غراب 548
مدیرگروه فرهنگی هنری
مدیر گروه مطالعات فرهنگی
آقای آرش حیدری 543
مدیر گروه ارشد و دکتری روانشناسی آقای کچویی 553
سرپرست مرکز روان شناختی و سلامت
مدیرگروه کارشناسی روانشناسی
خانم عابد 546
عضو هیات علمی روان شناسی آقای علی سلیمانی 560
عضو هیأت علمی روان‌شناسی خانم بهزادپور 549
عضوهیأت علمی مدیریت آقای مشعلی 551
مدیرگروه مدیریت مالی آقای حاج خان میرزای صراف 561
دانشکده حقوق
رییس دانشکده حقوق
مدیر گروه ارشد و دکتری حقوق خصوصی
آقای حسین زاده 571
معاون دانشکده حقوق آقای آذین 572
دفتر دانشکده آقای نورخواه 573
مدیر گروه ارشد حقوق جزا آقای رمضانی 530
مدیر گروه ارشد حقوق تجارت الکترونیکی خانم‌ قناد 528
مدیر گروه ارشد حقوق عمومی آقای نجارزاده 354
مدیر گروه ارشد حقوق نفت و گاز آقای رسول بهرامپوری 369
مدیر گروه کارشناسی حقوق و ارشد حقوق آقای آذین 572
دانشکده گردشگری
رییس دانشکده گردشگری آقای هاشمی 579
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده خانم نادعلی پور 583
آموزش دانشکده خانم محمودی 578
مدیر گروه مدیریت گردشگری آقای آهنگران 577
مدير گروه جغرافیا و اکوتوریسم
مدیر گروه کارآفرینی آقای ایمنی 581
مدیرگروه دکتری گردشگری آقای ایمانی خوشخو 615
مدیر گروه مطالعات اوقات فراغت آقای جهانيان 337
عضوهیأت علمی گردشگری خانم پرچکانی 277
دانشکده علوم و فناوری های نوين زيستی
رئیس دانشكده آقاي شاهزاده فاضلی 268
معاون آموزشی و تحصيلات تكميلی آقای عرفانیان 236
مسئول خدمات آموزشی دانشكده خانم دارابی 390
(شنبه -دوشنبه-چهارشنبه)

پژوهشگاه رویان 23562180
(یکشنبه -سه شنبه)
مدير گروه كارشناسی ارشد زيست شناسی سلولی و مولكولی آقای شاهزاده فاضلی پژوهشگاه رویان
22338270
مدير گروه كارشناسی ارشد بيوانفورماتيك آقای عرفانیان 236
مدیر گروه های کارشناسی زیست فناوری و زيست شناسی سلولی و مولكولی
و کارشناسی ارشد فناوری سلول های بنیادی و بازسازی بافت
آقای مقدسعلی پژوهشگاه رویان
23562517
مدیر گروه ژنتیک آقای زمانیان پژوهشگاه رویان
23562463
(یکشنبه -سه شنبه)
مدیر گروه بیوشیمی خانم شاه حسینی پژوهشگاه رویان
22338270
(شنبه ها 10 تا 12)
مدير گروه کارشناسی ميكروبيولوژی
و کارشناسی ارشد زيست فناوری گرايش ميكروبی
خانم نصر 320
(سه شنبه ها 10 تا 13)
پژوهشگاه رویان 02634762395
(یکشنبه- دوشنبه- چهارشنبه)
مدیر گروه دکتری و کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی آقای تهمتنی پژوهشگاه رویان
26913906
مسئول آزمایشگاه‏ ها خانم عطیه پورصدوقیان 215
کالج بین الملل
مدیر كل اداره همكاری های بین الملل آقای سعداله 618
مسئول اداره پذیرش و سرپرستی دانشجویان خانم ایرانی 636
معاون اداره همكاری های و بین الملل خانم شاه چراغی 636
بنیاد توسعه کسب و کار-44252048 (فکس 44389679)
رئیس بنیاد توسعه کسب و کار آقای فرزام 44252060
داخلی 395
مسئول دفتر حوزه بنیاد توسعه كسب و كار خانم میرآقابابا 44252048
داخلی 394
معاون آموزش و کارآفرینی آقای رضایی 329
معاون نوآوری و کارآفرینی آقای نجم‌الدین 327
مدیر شکوفایی کسب و کار آقای خادم 326
مسئول راه اندازی سازمان توسعه و سرمایه گذاری آقای ایثاربخش 327
پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی 44296691 -44389711
رییس پارک آقای دکتر ایمانی خوشخو
دفتر ریاست آقای شهبازی 615-612
فکس 44389677
تلفن 44296691
معاون پشتیبانی پارک آقای حسنی 613
دفتر معاونت آقای یکتا مستقیم 44372214
داخلی 610
معاون فناوری پارک آقای نبیونی 630
دفتر معاونت- دبیرخانه خانم رضایی تلفن 44297586
فکس 44383593
داخلی 629
معاون هماهنگي و توسعه آقای جعفری 616
مدیر اداره خدمات تخصصی و فنی آقای ضرغامی 639
مسِول امور برنامه ریزی و توسعه خانم صوفی 600
مسئول امور بازاریابی و تجاری سازی خانم شهرابی 649
کارشناس امور اجرایی آقای ملکیان تلفن 46129121
داخلی 620
مسول امور شرکت‌ها آقای براتی تلفن 46129120
داخلی 620
کارشناس امور حقوقی و قراردادها آقای داود ایثاربخش 631
خبرگزاری سیناپرس خانم غفاری 458
روابط عمومی  آقای رشیدی 46129152
آبدارخانه آقای میردار-آقای سرایلو 633
گروه عمومی
مدیر كل منابع علمی و اطلاع رسانی و مدیر گروه دروس عمومی آقای مهرجردی 401
مسئول خدمات آموزشی گروه معارف و دروس عمومی خانم محبت پور 401
مرکز آموزش های آزاد
آموزش‌های آزاد شماره 1-وصال شیرازی آقای جمشیدی 88968375-88968377
88968375-6
خانم کردی 88968374 - 88961286
آموزش‌های آزاد شماره 2 - بهار ، نبش یکم آقای مهدی میرآقا بابا 44297587
زبان 44275397

      

         مسیر های دسترسی

 • مسیر تاکسی از میدان آزادی و یا صادقیه با استفاده از تاکسی های اشرفی اصفهانی می توانید به مقصد خیابان قموشی حرکت کنید.
 • مسیر اتوبوس از میدان آزادی و یا صادقیه می توانید سوار بر اتوبوس های تندرو (BRT) اشرفی اصفهانی شده و در ایستگاه تیراژه پیاده شوید.
 • مسیر مترو با استفاده از خط ۲ مترو در ایستگاه صادقیه پیاده شده و با تاکسی های ون به مقصد پونک حرکت کنید و در خیابان قموشی پیاده شوید.