در نخستین همایش ملی آموزش و پرورش؛ ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها؛

کسب رتبه برتر در حوزه مقالات توسط دکتر زهرا حسین نژاد عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر زهرا حسین نژاد عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری و عاطفه رجبی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ موفق به کسب رتبه برتر در حوزه مقالات در « نخستین همایش ملی آموزش و پرورش؛ ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها» شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علم و فرهنگ، دکتر زهرا حسین نژاد عضو هیات علمی دانشکده هنر و معماری و عاطفه رجبی، دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباط تصویری دانشگاه علم و فرهنگ موفق به کسب رتبه برتر در حوزه مقالات با عنوان مقاله « ارائه مدل ارتقای بهره وری در نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای» در « نخستین همایش ملی آموزش و پرورش؛ ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها» شدند.

گفتنی است، کسب رتبه برترین مقاله در حالی است که ۸۵۴ مقاله به این همایش ارسال شده بود.این همایش، از سوی معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، با همکاری اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و با حضور دانشگاه‌ها و پژوهشكده های کشور، در تاریخ ۲۴ آبان، در اردوگاه بین المللی شهید باهنر تهران برگزار گردید.